2.5 Triệu VNĐ

Căn hộ

Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

DT: 96m2

1.5 Tỷ VNĐ

Căn hộ

Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

DT: 52m2

2.5 Tỷ VNĐ

Căn hộ

Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

DT: 96m2

1.5 Tỷ VNĐ

Căn hộ

Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

DT: 52m2

1.8 Triệu VNĐ

Căn hộ

Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

DT: 72m2