27 Triệu VNĐ

Căn hộ

Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

DT: 41m2

27 Triệu VNĐ

Căn hộ

Thành phố Qui Nhơn, Bình Định

DT: 52m2