2.5 Tỷ VNĐ

Căn hộ

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

DT: 60m2

5.5 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

DT: 320m2

5.5 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

DT: 319m2

5.5 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

DT: 320m2

5.5 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

DT: 320m2

5.5 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk

DT: 318m2

5.5 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

DT: 318m2

5503 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

DT: 317m2

5503 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

DT: 317m2

5.5 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

DT: 317m2

5.5 Tỷ VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thành phố Nha Trang, Khánh Hòa

DT: 317m2

668 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 200m2

678 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 200m2

678 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Huyện Khánh Vĩnh, Khánh Hòa

DT: 200m2

650 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 160m2

650 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 160m2

650 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 160m2

650 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 160m2

640 Triệu VNĐ

Nhà phố - Biệt thự

Thị xã Sông Cầu, Phú Yên

DT: 160m2